NEUMAN | Meridiani

NEUMAN

这个系列的沙发有不同的尺寸,其特点是沙发套一直落到脚。空气般轻盈和经典的回忆是这个系列美学的核心。

产品版本

sofa 200 | © Meridiani | All Rights Reserved
sofa 200
sofa 220 | © Meridiani | All Rights Reserved
sofa 220
sofa 240 | © Meridiani | All Rights Reserved
sofa 240
sofa 260 | © Meridiani | All Rights Reserved
sofa 260